Mасло канабис CBD

ПО
ДОБРЯВА КАЧЕСТВО
ТО НА СЪНЯ
А
к
о
с
т
р
а
д
а
т
е
о
т
п
о
с
т
о
я
н
н
о
ч
у
в
с
т
в
о
н
а
т
р
е
в
о
ж
н
о
ст,
п
о
я
в
а
на
тревожност или безсъние през нощта, CBD
ще ви
отпусне и релаксира.
ПО
ДОБРЯВА ВЪЗПРИЯТИЕТО
И КОНЦЕНТРАЦИЯТА
Друг ефект на CBD е да регулира нивата на
допамин в организма,който
е отговорен за концентрацията. По
добрява възприятията и намалява
физическата болка.Дневната
доза
ще ви
държи фокусирани
върху
д
е
й
н
о
с
т
т
а
,
к
о
я
т
о
и
з
в
ъ
р
ш
в
а
т
е
.
П
о
д
о
б
р
я
в
а
в
ъ
з
м
о
ж
н
о
с
т
т
а
за
концентрация и по
добрява оптималната работа на мозъка избягвайки
промените в настроението и тревожността.
НАМАЛЯВА ТРЕВОЖНОСТТА
И ДЕПРЕСИЯТА
Проучванията показват че CBD мо
же да помогне при тревожност и
депресия.CBD е показан за намаляване на стреса и тревожността при х о р а с т р а д а щ и о т п о с т р а в м а т и ч е н с т р е с , с о ц и а л н а
тревожност,обсебващо натрапчиво разстройство.
ПОМАГА ЗА ОТКАЗВАНЕ ОТ
ТЮТЮНОПУШЕНЕТ
О
Използването на CBD за
отказване
от тютюнопушене е сравнит
елно
н
о
в
о
о
т
к
р
и
т
н
его
в
е
ф
е
к
т
и
в
с
е
още
с
е
п
р
о
у
ч
в
а
т дока
з
ател
с
т
в
а
та
свързани с
това. На пушачи са давани инхалатори с CBD
.
Тези
хора са
били инструктирани да
го ползват в про
дължение на
една седмица,
когато усетят
ж
елание за пушене.Хората
които са ползвали инхалатора
са усетили значит
елно намаляло
ж
елание за пушене и по-малък
ник
отинов
глад.

48.70 лв.

ПО
ДОБРЯВА КАЧЕСТВО
ТО НА СЪНЯ
А
к
о
с
т
р
а
д
а
т
е
о
т
п
о
с
т
о
я
н
н
о
ч
у
в
с
т
в
о
н
а
т
р
е
в
о
ж
н
о
ст,
п
о
я
в
а
на
тревожност или безсъние през нощта, CBD
ще ви
отпусне и релаксира.
ПО
ДОБРЯВА ВЪЗПРИЯТИЕТО
И КОНЦЕНТРАЦИЯТА
Друг ефект на CBD е да регулира нивата на
допамин в организма,който
е отговорен за концентрацията. По
добрява възприятията и намалява
физическата болка.Дневната
доза
ще ви
държи фокусирани
върху
д
е
й
н
о
с
т
т
а
,
к
о
я
т
о
и
з
в
ъ
р
ш
в
а
т
е
.
П
о
д
о
б
р
я
в
а
в
ъ
з
м
о
ж
н
о
с
т
т
а
за
концентрация и по
добрява оптималната работа на мозъка избягвайки
промените в настроението и тревожността.
НАМАЛЯВА ТРЕВОЖНОСТТА
И ДЕПРЕСИЯТА
Проучванията показват че CBD мо
же да помогне при тревожност и
депресия.CBD е показан за намаляване на стреса и тревожността при х о р а с т р а д а щ и о т п о с т р а в м а т и ч е н с т р е с , с о ц и а л н а
тревожност,обсебващо натрапчиво разстройство.
ПОМАГА ЗА ОТКАЗВАНЕ ОТ
ТЮТЮНОПУШЕНЕТ
О
Използването на CBD за
отказване
от тютюнопушене е сравнит
елно
н
о
в
о
о
т
к
р
и
т
н
его
в
е
ф
е
к
т
и
в
с
е
още
с
е
п
р
о
у
ч
в
а
т дока
з
ател
с
т
в
а
та
свързани с
това. На пушачи са давани инхалатори с CBD
.
Тези
хора са
били инструктирани да
го ползват в про
дължение на
една седмица,
когато усетят
ж
елание за пушене.Хората
които са ползвали инхалатора
са усетили значит
елно намаляло
ж
елание за пушене и по-малък
ник
отинов
глад.

Тегло 10 кг

Brand

Canabigal

CBD продукти създадени за вашите нужди Обогатени с висококачествен 100% чист екстракт от Канабидиол извлечен от натурално отгледано растение Канабис сатива със сертифицирана чистота (без наличие на хербициди и пестициди)